Kiedy mogą pojawić się problemy z finansowaniem budowy domu szkieletowego ?

Jeśli nasza umowa kredytowa będzie skonstruowana tak jak dla budowy prowadzonej systemem tradycyjnym wówczas bank uruchomi transzę w kwocie nie wyższej niż 50% wartości stanu zaawansowania inwestycji. Ponadto po wypłacie środków dokona inspekcji naszej budowy oczekując postępu w pracach budowlanych. Tymczasem wykonawca będzie oczekiwał zapłaty wynoszącej więcej niż 50% kosztów inwestycji zanim jeszcze nasz dom stanie na budowie.
I zazwyczaj w tym momencie pojawiają się problemy.

Bank nie chce uruchomić wyższej transzy niż pozwala na to stan zaawansowania inwestycji. Wypłata jest wstrzymywana do czasu wyjaśnienia, a my nie możemy zamknąć transakcji i wywiązać się z terminów. Często wymaga to zmian zapisów w umowie, co wiąże się najczęściej z koniecznością podpisywania aneksów i wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

Rozpoczynając współpracę z firmę Domy Drewniane Bartek otrzymasz pełną informację o finansowaniu wraz z aktualizacją danych już w trakcie realizacji. Po prostu wiemy z własnych doświadczeń jak w takich sytuacjach mogą zachować się banki

Zapytaj o sprawy kredytu na dom drewniany biuro@domy-bartek.pl