Projekty UE

Fabryka Domów Drewnianych „Bartek” zaprasza do składania ofert w ramach projektu planowanego do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2:  Formularz oferty

Załącznik nr 3: Oświadczenie oferanta

Załącznik nr 4:  Protokół postępowania ofetowego

 
Jak skorzystać z oferty?


Wybierz spośród propozycji jakie dla Ciebie przygotujemy

Spotkaj się z nami i zadaj wszystkie pytania bezpośrednio

Podpisujemy umowę i wspólnie pracujemy aby powstał Twój DOM
Zostaw swoje dane - skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin
LUB
 
x
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczy ofertę (plik otworzy się w tej samej karcie, proszę czekać na jego załadowanie)